Loading...

Meridians & Sofas

Louis XVI Style Sofa Bed
Louis XVI Style Sofa Bed
IB01609
USD 590
Directoire Sofa Bed. Late 18th Century
Directoire Sofa Bed. Late 18th Century
IB05188
USD 1,500
Biedermeier Mahogony Meridienne
Biedermeier Mahogony Meridienne
IB00012
USD 1,650
English Wooden Couch. End of 19th Century
English Wooden Couch. End of 19th Century
IB05661
USD 1,500
Dedon Outdoor Furniture
Dedon Outdoor Furniture
IB05533
USD 0
Neo-Classic Style Meridienne "Couch"
Neo-Classic Style Meridienne "Couch"
IB05215
USD 1,200
Biedermeier Sofa Bed. 19th Century
Biedermeier Sofa Bed. 19th Century
IB05201
USD 1,900
Rochebobois Style Leather Lounge Furniture
Rochebobois Style Leather Lounge Furniture
IB05008
USD 1,900
Pair of Rochebobois Couches
Pair of Rochebobois Couches
IB05009
USD 4,800
Recamier Style Meridienne
Recamier Style Meridienne
IB04160
USD 750
Large Charles X Sofa Bed
Large Charles X Sofa Bed
IB01235
USD 3,400
Recamier Style French Meridienne
Recamier Style French Meridienne
IB00013
USD 1,500
Louis XVI Style Lounge Furniture
Louis XVI Style Lounge Furniture
IB00065
USD 2,400